۰۲
مرداد

عاطفی

در نمایشگاه بین المللی سال ۹۸ دنبال مبل تخت خواب شو راحت بودم که با مبل بوژان آشنا شدم و نماینده انزلی رو برای خرید به بنده معرفی کردید.