۰۲
مرداد

مهندس منصوری

بنده طراح معماری هستم که برای تجهیز یک رستوران در تبریز بدنبال سرویس غذاخوری با پایه های نصب آسان بودم که در نمایشگاه بین المللی سال ۹۷ با محصولات شما آشنا شدم و پروژه را با رضایت کامل به کارفرما تحویل دادم.