۰۲
مرداد

مجتبی عباسی

قصد خرید مبل ماتو را داشتم که با شرایط پرداخت ویژه شما سرویس غذاخوری ماتو را هم خریداری کردم. از سرعت تحویل و پاسخگویی نماینده شما در شهر بوشهر بسیار راضی هستم.