ضمانت ویسرو

راهنمای ثبت کارت ضمانت

شرکت ویسرو برای تامین رضایت شما مصرف کننده گرامی محصولات خود را در مقابل شرایط قید شده به مدت ۷ روز ضمانت تعویض می نماید.
شرکت ویسرو رفع اشکالات و نواقص محصول شما را در صورت استفاده صحیح به مدت دو سال از تاریخ خرید تضمین می نماید.
شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور و پس از ثبت در سامانه محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ثبت در سامانه و فقدان کارت گارانتی، زمان تولید محصول ملاک خواهد بود.
گارانتی محصولات فقط در صورت استفاده در کشور ایران معتبر می باشد.

ضمانت تعویض

در صورتی که تا ۷ روز پس از تحویل به شرط ثبت مشخصات در سامانه گارانتی ویسرومبل اگر محصول تحویلی دارای مشکلات زیر باشد شامل ضمانت تعویض می شود :
۱. اسکلت و قطعات چوبی نمای کار (از لحاظ شکستگی و پوشش رنگی)
۲. سیستم فنربندی و تسمه های ارتجاعی (از لحاظ شل شدگی و افت نشیمن)
۳. فوم و اسفنج (از لحاظ افت کیفیت و فرورفتگی)

  • یراق اتصال پایه صندلی (برای شکستگی) ۲ سال شامل ضمانت تعویض می باشند.

مواردی که شامل ضمانت نمی باشند :

  • پارچه
  • آسیب های ناشی از حمل نامناسب شامل خط و خش و لب پریدگی
  • صدمات ناشی از استفاده ناصحیح از محصول و یا حوادث غیر مترقبه
  • صدمات ناشی از نگهداری یا نظافت ناصحیح یا ناکافی
  • فرسودگی ناشی از استفاده از کالا در محیط های خارج از منزل و کاربری تجارییا فضای رو باز
  • نرم شدن عادی ابر و اسفنج یا فوم محصولات در اثر استفاده معمول، برخی موارد چروک عادی روی پارچه مبل در اثر استفاده روزانه
  • تخریب مبلمان ناشی از عواملی مانند حمله حشرات یا قرارگیری در معرض رطوبت زیاد یا آب و کپک زدگی و ترک های حاصل از آن روی چوب یا سطوح کار

• بدیهی است در صورت تایید کارشناسان ویسرو مبنی بر عدم رعایت نکات فوق، محصول خریداری شده از خدمات ضمانت پشتیبانی نخواهند شد.
• در صورتیکه علیرغم رعایت کلیه نکات یاد شده و نیز استفاده صحیح از مبلمان به هر علتی مشکلی در آن ایجاد شده که مبلمان، صندلی ها و ملحقات آن را نیازمند تعمیر و سرویس می نماید، لطفا فقط با مرکز خدمات و سرویس ویسرو تماس حاصل فرمایید.استفاده از خدمات تعمیرکاران متفرقه موجب ابطال گارانتی و افزایش هزینه تعمیرات خواهد شد.